Jak przygotować marketing i sprzedaż w hotelu do nowego roku?

Czytaj newsletter! Istotne informacje i wpisy, bez spamu.

Zbliża się nowy rok. Ostatni więc moment aby się do niego przygotować. Zarówno pod względem marketingowym, jak i sprzedażowym. Przedstawię kilka działań, które wydają mi się istotne w procesie analizy mijającego oraz przygotowań do następnego roku działalności hotelu.


Dotyczyć one będą działań w obiektach już funkcjonujących, tzn. posiadających strategię i plan marketingowy, jak też szczegółowe cele sprzedażowe wraz z metodami ich realizacji.

Analiza minionego roku

Na starcie należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, aby ocenić w jakim miejscu znajdujemy się na koniec roku.
Dobrze prowadzony PMS jest dla nas kopalnią liczb. W celu ich jak najlepszej analizy, warto również spojrzeć z dystansem na złożoność sytuacji i procesów w hotelu. Zadanie to ma być zdroworozsądkową analizą dostępnych twardych danych statycznych.

Pytania na jakie warto sobie odpowiedzieć

Jaki jest nasz udział w rynku? Zmienił się na korzyść czy zmalał? Co było przyczyną?
Jak zmieniły się nasze mocne i słabe strony?
Czy uległa zmianie założona segmentacja rynku oraz zakres proponowanych usług i produktów?
Jakie działania marketingowe okazały się sukcesem, a jakie nim nie były?
Jakie znaleźliśmy rozwiązania ku zapełnieniu hotelu w sezonach niskich?
Jaka przygotowana promocja lub usługa osiągnęła sukces przychodowy?
Jakie usługi przygotowujemy ponownie, a z których rezygnujemy?
Jakie nowe oferty wprowadzamy do sprzedaży?

Ewaluacja i plan na następny rok

Czas na wszelkie nowinki i promocje jest właśnie teraz. Tzn. planujemy z wyprzedzeniem, na chłodno wszelkie działania w nowym roku. I w trakcie jego trwania, z wyjątkiem naprawdę koniecznych sytuacji, trzymamy się ich co by się nie działo.

Takie rozwiązanie nie jest doskonałe, ale na pewno jest lepsze od impulsywnych decyzji marketingowo-sprzedażowych podejmowanych bez odpowiedniej analizy kosztowo-przychodowej.

Nie jesteśmy w stanie mierzyć skutecznie naszych wyników jeśli nie realizujemy planów, tylko działamy re-aktywnie.

Ponadto nie wierzę w zmiany z dnia na dzień w hotelu. Zmiana działania obiektu noclegowego, w domyśle zwiększenie przychodu (zysku), jest procesem czasochłonnym i długookresowym. Nie oznacza to, że takiej zmiany dokonać nie można. Można. Jednak wymaga ona wtedy najwyższego zaangażowania wszystkich pracowników hotelu i gotowości jej przyjęcia. Patrząc obiektywnie, osiągnięcie wystarczającej synergii działań w celu szybkiego osiągnięcia zmiany, graniczy z cudem.
Oznacza to więc, że może być ona raczej tylko efektem długiej i żmudnej pracy.

Opieramy ją o krótko i długookresowe plany.

Cele i działania

Ten wpis nie jest o biznes planie czy strategii marketingowej jako takich. Trudno jednak całkowicie je pominąć.
Dlatego skoncentruję się tylko na dwóch ich elementach, których tutaj będziemy potrzebować – cele i zadania, które przed nami stoją.

Cele i działania jakie musimy podjąć w ich realizacji, dotyczyć powinny co najmniej czterech płaszczyzn funkcjonowania hotelu – jest to niezbędne minimum:

  • Marketing
  • Dystrybucja – Sprzedaż
  • Revenue Management – Polityka cenowa
  • Budżet

Stawiamy więc możliwe do osiągnięcia i mierzalne cele. Po czym obmyślamy dla nich strategie działania umożliwiające ich osiągnięcie.

Najpierw cele, potem działania i narzędzia ich realizacji.

W dobie nowych trendów marketingowych, zwłaszcza w internecie, często widać działania odwrotne. Najpierw wybieramy narzędzie, które wydaje się interesujące, a potem obmyślamy jak i co możemy za jego pomocą promować lub sprzedać.

Jakie te cele powinny być to zależy tylko od aktualnej sytuacji i potrzeb naszego obiektu.
Nie mogą być jednak one utrzymaniem status quo, choćby nie wiadomo jak dobrze hotel funkcjonował.

Pamiętajmy, że poruszamy się w szerszym planie długookresowym, który powinniśmy posiadać. Na nowy rok poddajemy go jedynie ewaluacji, wprowadzając odpowiednie poprawki na poziomie liczb-prognoz, jak i merytoryczno-jakościowe.

Warto również przeczytać