Społeczna odpowiedzialność hotelu

Czytaj newsletter! Istotne informacje i wpisy, bez spamu.

Hotel jest dobrym miejscem do “robienia” CSR (Corporate Social Responsibility) – działań w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu.

CSR to aktywne działania firmy w trójkącie ludzie – zysk – środowisko, mające na celu zrównoważoną troskę o każde z wymienionych. Budując tym samym dodatkową wartość przedsiębiorstwa.


Każdy hotel zawsze mocno jest osadzony w środowisku lokalnym. Wpływa na społeczność oraz ingeruje w przestrzenie architektoniczną i naturalną. Usługi, które oferuje, dotykają podstawowych (sen, wyżywienie) lub bardzo wyjątkowych potrzeb (organizacja wesela, spotkanie biznesowe). Są też tworzone przez ludzi dla ludzi. Człowiek jest ich nierozerwalnym elementem i bardzo istotną częścią produktu-usługi.

Definicyjnie więc, hotel jest przedsiębiorstwem społecznym. Stąd działania CSR hotelu powinny być czymś naturalnym, ponieważ nawet bez spisanej strategii, taką działalność prowadzi. A na pewno w tym kontekście jest odbierany i recenzowany przez członków społeczności.


Działania CSR każdego przedsiębiorstwa odbywać się mogą, ale też powinny na czterech płaszczyznach:

Odpowiedzialność ekonomiczna (rynkowa)

Hotel jest przede wszystkim firmą, której celem jest zysk właściciela (jednego lub wielu udziałowców). Stąd powinien zadbać najpierw o ten aspekt swoich działań, ponieważ to on pozwoli na możliwość podjęcia kolejnych.

Nie mniej ważnym elementem odpowiedzialności ekonomicznej jest zatrudnianie pracownikom, i tym samym pomoc w utrzymaniu ich samych oraz ich rodzin. Zwłaszcza o tym podstawowym zadaniu się zapomina, bardzo luźno podchodząc do zobowiązań płacowych, ale także warunków pracy i/lub współpracy.

Działając w przestrzeni rynkowej hotel wpływa również na otoczenie – lokalną społeczność i regionalnych partnerów biznesowych. W sposób pośredni lub bezpośredni wpływać więc może na poziom zarobków znacznej liczby osób.

Warto odnotować, że tutaj przynależy dostarczanie na rynek korzyści, których oczekują goście i zaspokajanie ich potrzeb. Właściwe pozycjonowanie hotelu na rynku (segmentacja!), jest obowiązkiem wobec udziałowców i odpowiedzialnością wobec potencjalnych gości.

Nietrafione inwestycje nie są jedynie stratą dla inwestorów, ale także dla społeczności lokalnej i środowiska. Przykłady z polskich miejscowości wypoczynkowych można dosłownie mnożyć.

Warto pamiętać o tych podstawowych obowiązkach, zanim zacznie się budować strategię CSR, ponieważ w wielu przypadkach jeśli one w hotelach istnieją opierają się jedynie na jednej płaszczyźnie – charytatywnej.

Odpowiedzialność prawna

Hotel jak każde inne przedsiębiorstwo, musi poruszać się w ramach prawnych stworzonych przez ustawodawcę. Ogólne regulacje prawne prowadzenia biznesu, oraz szczegółowe branżowe, mimo ich uciążliwości powinne być przestrzegane.

Trudno pozycjonować firmę jako odpowiedzialną w biznesie, jeśli zaangażowanie w obowiązki dla społeczności, łączą się z bardzo luźnym traktowaniem przepisów prawa.

Odpowiedzialność etyczna

Jeśli coś nie jest zakazane, nie znaczy to, że musi być korzystne. Dostarczając wynik właścicielom i działając według litery prawa, mamy jeszcze szeroką przestrzeń w której hotel jako przedsiębiorstwo może wykazać się odpowiedzialnością. Walcząc o wynik zdarzyć się może próba przekroczenia zasad etycznych, którymi prawo się nie zajmuje.

Nawet jeśli nikt nas nie kontroluje, powinniśmy to robić sami. Dlatego w sytuacjach dwuznacznych, powinniśmy podejmować decyzje etyczne, w swoich konsekwencjach dbające o cztery płaszczyzny społecznej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność filantropijna (dobroczynna)

Właściwie najmniej istotna z wymienionych płaszczyzn, a najbardziej identyfikowana ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wykorzystywana jako listek figowy do przykrycia braków w innych wymiarach CSR lub samej działalności hotelu.

Dobroczynność przedsiębiorstwa trudno jest ocenić jednoznacznie. Bowiem działania wynikać mogą z korzyści ekonomicznych, a nie chęci pomocy. Spotkać można też głosy, że dobroczynność powinna być zarezerwowana dla osób indywidualnych. Wtedy nie będzie kłopotu z dwuznacznością intencji.

W tym aspekcie najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest pomaganie pomagającym. Hotel wspiera zasobami i/lub sponsoringiem działania innych. Angażując się w nie, nie będą jednak “twarzą” przedsięwzięcia.


CSR to nie są piękne słowa i pijarowa kreacja. To ciężka praca od podstaw we wszystkich płaszczyznach działań biznesowych, a nie tylko wizerunkowe aspekty tych działań.

Warto również przeczytać