Czym kieruje się gość wybierając hotel?

Czytaj newsletter! Istotne informacje i wpisy, bez spamu.

Market Metrix udostępnił interesujące statystyki nt. czynników wpływających na wybór hotelu przez gości.

Ciekawa jest również interpretacja tychże wyników.
Dla mnie tym bardziej ponieważ potwierdza moje dotychczasowe przekonanie o powodach wyboru hoteli przez gości.

Położenie i cena wcale nie najważniejsze

Wyniki są budujące dla sprzedaży i marketingu w hotelu. Ponieważ czynniki mało zależne od nas: położenie i cena, nie przekraczają połowy odpowiedzi.
Co prawda zajmują one dwa pierwsze miejsca, ale to było do przewidzenia 🙂


Dlatego autorzy badania skupili się na kolejnym czynniku – wcześniejsze doświadczenie.
W pełni zależne od nas i nie uwarunkowane zewnętrznymi czynnikami geograficznymi czy ekonomicznymi.
Z niego zresztą wynika kolejnych 5 z 8 następujących po nim. Co daje blisko 40% liczbę gości budujących decyzję o wyborze hotelu na nim.

Doskonałe doświadczenie gościnności

Doświadczenie gościa daje nam duże pole do popisu.
Stworzenie doskonałego doświadczenia gościnności jest najlepszą drogą do zatrzymania dotychczasowych jak i zdobycia nowych gości.

Doświadczenie jest na czele listy rzeczy, które możesz zrobić aby wpłynąć na decyzję gościa. Zaskakujące, że w dobie szeroko promowanych serwisów rezerwacyjnych i ich funkcji opiniotwórczych, jak również mediów społecznościowych to doświadczenie pobytu jest czterokrotnie istotniejszym czynnikiem wyboru.

Oczywiście bardzo wielu gości korzysta zarówno z platform rezerwacyjnych jak i social media w procesie wyboru hotelu. Z w/w wyników możemy jednak założyć, że służą one bardziej do zbierania informacji i ewentualnej rezygnacji z pewnych opcji, aniżeli wyboru.

Wcześniejszy pobyt gości jest kluczem do przyszłych rezerwacji. Doświadczenie buduje lojalność, zwiększa rekomendacje i kreuje pozytywne opinie zarówno bezpośrednie jak i online.

Zawsze było wśród najważniejszych rzeczy, które turyści biorą pod uwagę wybierając hotel. W ostatnich latach jednak jego znaczenie istotnie wzrosło, jednocześnie pozostawiając czynnik położenia i ceny na stałym poziomie.

Podsumowanie wyników

Jaki czynnik decyduje o wyborze hotelu?
Położenie 30,2%
Cena 15,7%
Wcześniejsze doświadczenie 11,9%
Wybór kogoś innego 7,5%
Rekomendacja przyjaciela, znajomego 6,8%
Reputacja hotelu, marki 5,5%
Akcja promocyjna 5%
Uczestnictwo w konferencji 4%
Program lojalnościowy 3,8%
Opinie internautów 2,9%
Dodatki 2,7%


Wyniki na podstawie 40 000 odpowiedzi ankietowych od turystów z całego świata w 2012 r.

Warto również przeczytać