Apelują do platform rezerwacyjnych o zniesienie parytetu cenowego

Czytaj newsletter! Istotne informacje i wpisy, bez spamu.

Europejska organizacja HOTREC, skupiająca 44 stowarzyszenia branżowe z 27 państw Europy zaapelowała do Online Travel Agents (OTAs) o odstąpienie od klauzul parytetu cenowego w umowach z hotelami.

Zapisy stosowane przez OTAs są dla wielu hoteli krzywdzące. Nie pozwalają decydować im samodzielnie o strategiach cenowych i traktować uprzywilejowanie gości bezpośrednich (oferując im preferencyjne ceny) ponieważ skutkować to może zerwaniem umowy czego konsekwencją są mniejsze możliwości współzawodnictwa z innymi obiektami w grze rynkowej.

Powołując się m.in. na zapisy prawne Unii Europejskiej i ocenę organizacji antymonopolowych krytykują zapisy umów pomiędzy platformami rezerwacyjnymi a hotelami. Najmocniej krytykowanymi są klauzula największego uprzywilejowania oraz dotyczące parytetów w dostępności stawek oraz allotmentów.

Prezydent HOTREC Kent Nyström zagroził, że jeśli biura turystyczne online nie podporządkują się apelowi organizacja ta wraz z innymi wystąpią na drogę sądową. Prawa unijne i wewnątrzkrajowe, według jego opinii, dają duże szanse powodzenia stronie hotelowej w powoli rodzącym się sporze.

Pierwsze próby podważenia dotychczasowych praktyk rozpoczęły się m.in. w Austrii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, w Norwegi, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii gdzie w wielu przypadkach okazało się, że klauzule stosowane przez OTAs łamią prawa narodowe i unijne a tym samym mogą być nielegalne i nieważne.
Na przykład w Niemczech na tapecie jest HRS, którym zajął się Bundeskartellamt (niemiecki urząd antymonopolowy). W umowach z hotelami znaleziono wiele wątpliwych paragrafów.

Studząc jednak optymizm wielu hotelarzy odnotować należy, że jest to druga próba wpłynięcia HOTREC na platformy rezerwacyjne. Poprzednia z minionego roku nic nie wskórała.

Równolegle do prowadzonych działań instytucjonalnych, specjaliści e-commerce w hotelarstwie twierdzą, że parytet cenowy zniknie w ciągu najbliższych 2-3 lat wymuszony zmianami rynkowymi i technologicznymi.
Mówił o tym m.in. Ulrich Pilllau z Hetras.com na ostatniej konferencji #dotcomhotel Warsaw.

Źródło&Foto

Warto również przeczytać