ADR – Average Daily Rate

Cena średnia za sprzedany pokój. Średnia stawka dzienna.

Jeden z popularniejszych wskaźników w hotelarstwie. Spotykany też jako ARR – Average Room Rate.

Średnią cenę za sprzedany pokój obliczamy biorąc wartość dochodu z pokoi i dzielimy go przez liczbę sprzedanych pokoi.
W kalkulacji nie wliczamy pokoi bezpłatnych (complimentary) i pokoi zajmowanych przez personel (house use).

ADR = Dochód z pokoi / Liczba sprzedanych pokoi

Kwestią do dyskusji jest, czy liczymy kwoty netto czy brutto oraz jak liczyć śniadanie lub inne usługi, jeśli są one wliczone w cenę pokoju. Wiele zależy od PMS z którego hotel korzysta i jakie funkcje raportowania zapewnia.

Teoretycznie ADR powinna być to średnia cena tylko za usługę hotelową (pokój).