Praca
Ostatniego dnia września minął termin udzielenia zaległego urlopu

Zaległy urlop, czyli ten niewykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo, powinien być udzielony do końca III kwartału następnego roku kalendarzowego.

Newsletter

Głupot nie wysyłamy :)

Pracownik powinien więc rozpocząć zaległy urlop najpóźniej ostatniego dnia września.

Możliwość rozpoczęcia przez pracownika urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym niż do końca września następnego roku kalendarzowego, bez narażania się pracodawcy na zarzut naruszenia praw pracowniczych i związanej z tym sankcji grzywny, budzi w praktyce wiele wątpliwości. Przyjmuje się, że w uzasadnionych przypadkach i na wyraźny wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami (np. z powodu ciężkiej choroby pracownika), pracodawca może przesunąć termin, w którym jego podwładny musi skorzystać z zaległego urlopu. Jeżeli jednak pracownik odmawia bez ważnego powodu pójścia na zaległy urlop, naraża się na odpowiedzialność porządkową, a w skrajnych przypadkach nawet na rozwiązanie z nim umowy o pracę.

W przypadku gdy pracodawca nie udzieli pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, popełnia on wykroczenie. Skutki niewykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracownika obciążają bowiem pracodawcę.

Przepisy kodeksu pracy mówią poza tym, że kto wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, podlega karze grzywny od 1000 do nawet 30 000 PLN. Grzywnę może nałożyć inspektor pracy lub sąd.

Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu w przewidzianym ustawowo terminie, nie oznacza to, że stracił do niego prawo. Prawo do urlopu wygasa bowiem dopiero z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w ostatnim dniu roku, w którym pracownik uzyskał prawo do owego urlopu.

Źródło: Bankier.pl

Redakcja HOTELARSTWO.net

Pasjonaci Gościnności to branżowy blog dla hotelarzy. Naszym celem jest przybliżanie tematyki hotelarskiej z punktu widzenia praktyków i pasjonatów. Piszemy o marketingu, sprzedaży, zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradztwie, inwestycjach oraz najnowyszych trendach w branży hotelarskiej - social media i e-commerce. Chcemy pisać świeżo i bezkompromisowo, zawsze starając się gruntowanie przedstawiać poruszane tematy. Chcesz pisać z nami? Prześlij tekst!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Newsletter

Głupot nie wysyłamy :)